BREAKING: Changpeng Zhao (CZ) resigns as #Binance CEO.

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 21, 2023