Skocz do zawartości
m@riusz

[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku. Technologia ta została zaimplementowana w dyskach ATA-3, późniejszych ATA, ATAPI, IDE oraz SCSI-3, aby zwiększyć bezpieczeństwo składowanych danych. Dzięki niej dysk potrafi ocenić swój stan i jeśli awaria jest wysoce prawdopodobna zaalarmować system operacyjny i użytkownika komputera. System zapewnia skuteczne ostrzeganie o zbliżającej się awarii w około 30 do 40% przypadków. (źródło: Wikipedia)

Każdy dysk twardy posiada opcję S.M.A.R.T. Producenci dysków w celach bezpieczeństwa zaopatrzyli użytkownika w ten właśnie system.

S.M.A.R.T. włączamy w biosie komputera. Teoretycznie powinien być włączony automatycznie. Jeżeli natomiast z jakichś powodów nie mamy go włączonego to dla bezpieczeństwa proponuję włączyć w zakładce SETUP (lub innej w zależności od wersji Biosu)

 

Wyniki testu S.M.A.R.T. odczytujemy między innymi za pomocą programów:

- Crystal Disk Info

- Victoria for Windows

- Everest

- HD Tune (wersja free jest już bardzo stara, lepiej użyć innych programów)

- SpeedFan

- Active SMART

 

Oczywiście jest jeszcze masa innych dostępnych na rynku programów (np. Sisoft Sandra) które posiadają opcję odczytu testu S.M.A.R.T jednak dla pewności i z doświadczenia radziłbym używać wymienionego softu.

 

Opiszę teraz w jaki sposób należy interpretować wyniki testu S.M.A.R.T;

 

Self-Monitoring

Podczas pracy dysku system S.M.A.R.T na bieżąco monitoruje istotne parametry, każdy z nich może przyjąć następujące stany:

 

- Pre-failure warranty attribute (PW)- Wskazuje warunek przed awaryjny, może uchronić od straty wielu danych.

- Online collection attribute (OC)- Oznacza, że wartości są obliczane podczas pracy dysku.

- Performance attribute (PE)- Oznacza pogorszenie spowodowane zużyciem lub wiekiem dysku.

- Error rate attribute (ER) - Oznacza parametr częstości występowania błędów.

- Error count attribute (EC) - Oznacza parametr ilości zmierzonych błędów.

- Self-preserving attribute (SP)- Oznacza parametr który jest automatycznie ustawiany podczas testu S.M.A.R.T.

 

Najczęstsze monitorowane parametry:

 

UWAGA: Wszystkie wartości stwierdzające problem zapisywane są w polu Data

 

01 Raw Read Error Rate - Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku (talerza). Wartości w przedziale Data wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu. Jest to parametr określający błąd krytyczny dysku twardego. Często wywołany jest uszkodzeniem mechanizmu napędowego dysku/głowic (łożysko etc.) lub podzespołów elektronicznych.

UWAGA: Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T

 

Przykład:

 

Dla dysku Seagate:

ID						  Current Worst  Threshold		  Data	Status
 01 Raw Read Error Rate	59	  51	  6		  14142379	 Ok

 

Dla dysku Western Digital:

ID						  Current Worst  Threshold		  Data	Status
 01 Raw Read Error Rate  200	 199	  51				 0	 Ok

 

Curent - próg wystąpienia błedu

Worst - wartość dla modelu dysku

Treshold - najgorsza wartość (poziom krytyczny) przy jakiej były problemy odczytu RAW

Data - wartość na chwilę obecną

 

02 Throughput Performance - Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem. Nie jest to błąd krytyczny. Niestety nie każdy program monitoruję tą wartość.

03 Spin Up Time - Średni czas na rozkręcenie (rozpędzania) talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach. Zależnie od modelu dysku. Nie jest to błąd krytyczny, ale wysokie czasy rozpędzania talerzy świadczą o pojawiających się problemach z układami mechanicznymi dysku.

04 Start/Stop Count - Wartość RAW tego atrybutu określa liczbę cykli start/stop dysku. Nie jest to błąd krytyczny, ale w połączeniu z parametrem 09 Power-On Time Count i 10 Spin Retry Count daje obraz o sposobie użytkowania dysku. Czas startu dysku powinien być zbliżony do ilości prób rozpędzania talerzy. Zbyt duże różnice pomiędzy tymi parametrami świadczą o problemie z zasilaniem dysku, który uruchamia się poprawnie, ale nie rozpędza talerzy. Nie tylko jest to wina zasilania.

05 Reallocated Sectors Count - Ilość realokowanych sektorów (określanych również jako: "bady", "bad sectors"). W momencie gdy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako realokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a realokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni - jest to błąd krytyczny, świadczy o powstaniu logicznych lub fizycznych "badów". Odczytując tą wartość możemy stwierdzić czy posiadamy na dysku "bad sectory".

06 Read Channel Margin - Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją. Nie informuje o błędzie krytycznym.

07 Seek Error Rate - Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta.

Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. Nie jest to błąd krytyczny, ale warto go monitorować.

08 Seek Time Performance - przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.

09 Power-On Time - Ilość godzin w stanie zasilania. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.

0A Spin Retry Count - Ilość ponowień prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.

0B Recalibration Retries- Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.

0C Device Power Cycle Count- Atrybut ten określa łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.

0D Soft Read Error Rate - Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.

0E G-Sense Error Rate - częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, itp.).

0F Power Cycle Count - Atrybut ten określa ile razy dysk był wyłączany. Właściwie to określa ilość naprawionych cykli włączania dysku. W połączeniu z parametrem 04 Start/Stop Countinformuje o problemie z zasilaniem dysku.

0G Load/Unload Cycle Count - Ilość cykli parkowania głowicy do tzw. Landing Zone.

C2 Temperature - Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach Celsjusza). Często zdarza się, że czujnik temperatury jest uszkodzony więc wartość ta jest bardzo duża lub w ogóle nie monitorowana.

C4 Reallocation Event Count - Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z realokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane. Jest to nie wątpliwie jeden z ważniejszych parametrów, dzięki któremu możemy usunąć poprzez remap/zerowanie kolejne (będące w drodze) bad sectory.

C5 Current Pending Sector Count - Parametr ten określa liczbę sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie). Dysk podczas próby odczytu/zapisu odznaczył te sektory jako niestabilne. Będą one oczekiwać na remap powierzchni talerz. Jeżeli tego nie zrobimy wówczas dysk przeniesie je do obszaru Reallocated Sectors Count, a tym samym powstaną nowe bad sectory.

Jest to błąd jak najbardziej krytyczny i warto go monitorować.

C6 Off-line Uncorrectable Sector Count - Ilość nienaprawialnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nienaprawialnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Jest to błąd krytyczny, świadczy o poważnym uszkodzeniu tablicy talerza lub nadchodzącym uszkodzeniu mechanizmu dysku.

C7 UltraDMA CRC Error Count - Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Wysokie wartości świadczą o uszkodzeniu podzespołów elektronicznych dysku. Jednocześnie parametr ten informuje nas o tym, że dysk ma problemy w komunikacji z kontrolerem (dysk<->płyta<-dysk). Najczęstszą przyczyną pojawiania się tego błędu jest: uszkodzona wstęga (taśma), fiksujący zasilacz, uszkodzona elektronika dysku, uszkodzona elektronika płyty głównej.

C8 Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu. W połączeniu z parametrem Raw Read Error Rate informuje nas o stanie talerzy, a właściwie zapisu na ich powierzchni.

Wartość 0 (zero) oznacza iż dysk jest sprawny i nie wykazuje tych błędów. Inne wartości świadczą o problemie zapisu/odczytu z powierzchni talerza. Monitorujmy tą wartość. Jest to błąd krytyczny. Często duże wartości w polu Data zmniejszają szanse na poprawne działanie dysku, który z czasem pewnie ulegnie uszkodzeniu. Warto pamiętać o zabezpieczeniu danych z takiego dysku.

 

Inne parametry jakie monitoruje S.M.A.R.T:

 

Disk Shift - Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana.

UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku. Niewątpliwie błąd krytyczny.

Loaded Hours -Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akuratora.

Load/Unload Retry Count - Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozcjonowanie głowic i tp. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.

Load Friction - Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.

Load-in Time - Łączny czas działania akuratora głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania).

Torque Amplification Count - Ilość prób rozkręcenia talerzy dysku.

GMR Head Amplitude - Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.

Head Flying Hours - Czas w jakim głowica jest pozycjonowana.

Read Error Retry Rate - częstotliwość występowania błędów podczas odczytu.

 

Na podstawie: http://www.ariolic.com/

 

Pamiętaj monitoruj swój dysk!!!

 

Update 25-02-2012 Bono[uG]

SSD

Opis parametrów SMART dla dysków SSD

Może nie być pełny, ale jak ktoś ma dziwne odczyty w standardowych programach, to warto zajrzeć. Opis dotyczy kontrolerów Intela i Indilinx (np. dyski Crucial).

Do sprawdzania przydatny jest SSD Life, ponieważ poprawnie podaje nazwy parametrów.

SSD Life

 

Seek Error Rate i Raw Read Error Rate u Seagate - jak odczytywać te parametry (to nie są oficjalne opisy od producenta):

http://forums.seagate.com/t5/Barracuda-XT-Barracuda-Barracuda/Seagate-s-Seek-Error-Rate-Raw-Read-Error-Rate-and-Hardware-ECC/td-p/122382

http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/Seagate_SER_RRER_HEC.html (tymczasowo aż znajdę lepszy opis)

Edytowane przez Bono[UG]
Linki do programów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Koniecznie przylepic :thumbup:

Edytowane przez Gżehó

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miszcz! :E Juz od dawna myslalem o czyms takim :thumbup:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

przydatny opis poszczególnych wartosci SMART :) thx

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam! Nie chciałem zakładać nowego działu więc może uda mi się tutaj uzyskać pomoc, a przy okazji reaktywować ten wątek ;)

Otóż ostatnimi czasy mam problem z dyskiem twardym (samsung hd501lj).

Dysk przy odczycie strasznie terka i co chwile zalicza zwiechy, tak jest w kółko mimo to dane dają się odczytać aczkolwiek po wielkich bólach.

Żadne benchmarki na nim nie działają (raportują błąd), a hd tune pokazuje na nim 01 Raw Read Error Rate (failed).

Dysk jest jeszcze na gwarancji, więc nie jest źle ale nie mam pojęcia czy zostanie ona uwzględniona.

Miał może ktoś już takie problemy z dyskiem??

Co może zrobił w takiej sytuacji??

Udało mu się może taki dysk "reaktywować"??

Bardzo prosił bym o pomoc.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć cały zrzut okna hdtune z zakłądki health. Tak czy siak takie zachowanie jak opisujesz oznacza na 99,99% że dysk zostanie wymieniony na drugi na gwarancji, o ile tylko nie wbijałeś nim gwoździ.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Błędy odczytu, mnóstwo padniętych sektorów - nie zastanawiaj się tylko odsyłaj go na gwarancję.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Witam, chyba mam podobny problem z dyskiem co PITER XXL, po uruchomieniu systemu wyskakuje okienko System Windows wykrył problem z dyskiem twardym. Też raczej będę musiał oddać dysk na gwarancje.

przechwytywanie2.png

przechwytywaniens.png

A jest szansa na to że go wymienią na nowy, sprawny ?

Edytowane przez franzwwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ja mam taki rpoblem z laptopem, że co jakis czas przycina sie na jakies pol sekundy i czasem slychac jakby sie wylaczal i wlaczal. Ma 4 miesiace, wymienia mi go na gwarancji? Nie rzucalem, nie szturchalem, nie potrzasalem - nic.

post-235546-128205959366_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zaczynają się już pojawiać problemy, więc monitoruj smarta. ale jesli komputera już nie da się używać to nie czekaj, tylko wal do serwisu gwarancyjnego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a na co mam zwracac uwage? w zasadzie nie chcialbym sie obudzic pewnego ranka z awaria dysku, pracuje na nim.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

backup i jak masz nie spać po nocach to polecam wizytę w punkcie serwisowym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

siema

a ja mam taki oto blad:

klik

nie wiem co z tym robic

dysk kupilem na aukcji, ale pomimo bledu nie mam z nim problemow; a przynajmniej jeszcze nie zauwazylem

jednak martwi mnie te 524 bledy komunikacyjne...

co byscie mi radzili?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

SMART AIDA64 - 3 bady (relokowane sektory), mało ale zawsze.

 

HDTune screen 1 - nie działa obrazek.

 

HDtune screen 2 - podświetlone są bo Próg (Treshold) wynosi prawie tyle co najgorsza wartość, czyli 100.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Czy może ktoś sprawdzić,czy z moim dyskiem jest w porządku, bo dostaje niepokojące sygnały,że jednak się sypie... :(

 

Przeskanowałem go i jak na razie nie posiada żadnych bad sektorów. Proszę o odpowiedź.

 

HD Tune

 

877471a78c7ffd27.jpg

 

Victoria

 

da3c691cdb324de3.jpg

Edytowane przez Rvn10

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Szykuj się na wymianę,gwarancje dysku bo bady ma i pewnie będzie gorzej,05 Data 41 bad sektorów póki co zastąpione zapasowymi ale to nie znaczy że jest dobrze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Szykuj się na wymianę,gwarancje dysku bo bady ma i pewnie będzie gorzej,05 Data 41 bad sektorów póki co zastąpione zapasowymi ale to nie znaczy że jest dobrze

 

 

Dzięki za odpowiedź,a czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie mogę odczytać ile zostało mi zapasowych bad sektorów ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ile pozostało nie możesz odczytać jedynie po wartości Current w 05 obniżającej się a zarazem w Data będzie przybywać będziesz wiedział że jest źle i ubywa zapasowych sektorów do podmiany.Tylko nie licz na to że są zapasowa i będzie długo cacy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ile pozostało nie możesz odczytać jedynie po wartości Current w 05 obniżającej się a zarazem w Data będzie przybywać będziesz wiedział że jest źle i ubywa zapasowych sektorów do podmiany.Tylko nie licz na to że są zapasowa i będzie długo cacy

 

Ok, będę monitorował sytuacje ;) ,a nie wiesz może, czy da się naprawić te bad sektory np. HDD generatorem ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

2hpr9cp.png

Przed formatem

 

snjock.png

 

Po formacie

 

2zs8duu.png

 

Tak to wygląda u mnie niby smart nie wykazuje błędów ale w hd tune wyskakują bady wcześniej było ich 257 a teraz 23. Co z tym zrobić panowie? Oddawać na gwarancje czy może kolejny format pomoże? 2 Screen z hd tune zrobiłem w trakcie scanu jakby co bo dalej już i tak nic nie znalazł.

 

Dorzucam jeszcze screen speedmap z ostatniego scanu po jego akończeniu

 

10cn2c5.png

 

 

 

Z góry dzięki za odpowiedź!

Edytowane przez patryk0122

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...