Skocz do zawartości
Camis

Transformacja energetyczna - OZE, Fit for 55, paliwa kopalne, ceny energii, limity CO2, samochody elektryczne

Rekomendowane odpowiedzi

 

Zakładam temat żeby nie zaśmiecać politycznego :), a z tego co widać przyda się w najbliższych czasach...

 

 

Cytat

 

KE proponuje, by 40% energii wytwarzanej w UE pochodziło z OZE do 2030

 

Komisja Europejska proponuje, by 40% energii wytwarzanej w państwach Unii Europejskiej do roku 2030 pochodziło ze źródeł odnawialnych, poinformowała Komisja. Zmiana na ma znaleźć się w nowelizacji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Dotychczasowa dyrektywa z roku 2018 określała udział OZE na poziomie 32% w 2030 r.
KE zwraca uwagę, że kiedy państwa członkowskie przedłożyły swoje krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) w 2020 r., skumulowany wpływ 27 planów już przekroczył tę wielkość, a wskaźnik udziału OZE kształtował się na poziomie 33,1-33,7%.

„Jednak wraz ze wzrostem ambicji klimatycznych – osiągnięcie 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. – jasne jest, że cel UE musi być bardziej ambitny. Dzisiejszy wniosek podnosi wiążący na poziomie UE cel dotyczący odnawialnych źródeł energii do 40%. Państwa członkowskie będą musiały zwiększyć swój wkład, aby wspólnie osiągnąć nowy cel, opierając się na ambitnych założeniach określonych w ich odpowiednich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu” – czytamy w komunikacie.

Jednym z celów jest m.in. osiągnięcie do 2030 r. co najmniej 49% udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. Budynki – według KE – zużywają 40% energii zużywanej w UE i generują około 36% emisji związanych z energią.

Zdaniem Komisji, zwiększenie udziału energii z OZE w budynkach można osiągnąć poprzez elektryfikację bezpośrednią (np. wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wiatru i słońca lub ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pomp ciepła), bezpośrednie odnawialne ciepło (np. energia geotermalna i otoczenia, energia słoneczna termiczna itp.) lub lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia, które mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, a także ciepło i chłód odpadowy z procesów sektora przemysłowego i usługowego, podano także.

Komisja wskazuje, że OZE będzie odgrywać dużą rolę w transporcie drogowym, a czysty wodór i paliwa syntetyczne na bazie wodoru, a także zaawansowane biopaliwa będą miały kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji sektora lotniczego i morskiego. (Udział OZE w sektorze transportu w 2019 r. wynosił tylko około 9%).

KE zwraca też uwagę na paliwa odnawialne, które zapewniają największe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wyznacza 13% cel zmniejszenia emisyjności transportu, w tym międzynarodowych paliw lotniczych i transportu morskiego. Zwiększa wskaźnik dla zaawansowanych biopaliw do 2,2% zużycia energii w sektorze transportu i wprowadza cel 2,6% dla wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru w tym sektorze.

Wniosek legislacyjny Komisji zakłada też nowe zachęty do wdrażania infrastruktury niezbędnej dla pojazdów elektrycznych.

Wniosek Komisji nie określa, które technologie należy stosować, ale wyznacza cele dla głównych sektorów gospodarki przyczyniających się do popytu na energię:

Zwiększa cele odnawialne:
dla transportu (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 13%)
na ogrzewanie i chłodzenie (wiążący roczny wzrost o 1,1 punktu procentowego na poziomie krajowym)
Ustala cele orientacyjne:
dla przemysłu (1,1 punktu procentowego roczny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych)
dla budynków (co najmniej 49% udziału energii odnawialnej)
Dyrektywa wprowadza cele cząstkowe dla odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru:

w transporcie (2,6% dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego)
w przemyśle (50% udział energii odnawialnej w zużyciu wodoru)
KE zaznaczyła, że cele te są zgodne z ambicją strategii wodorowej polegającej na wprowadzeniu 40 GW mocy elektrolizera do 2030 r.

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., UE będzie musiała co roku inwestować w system energetyczny o 392 mld euro więcej niż w latach 2011-2020. Efektywność energetyczna boryka się z luką inwestycyjną, szacowaną na około 165 mld euro. Są to dodatkowe inwestycje potrzebne co roku w sektorze budowlanym (odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna) w latach 2021-2030.

KE przypomniała, że 30% wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przeznacza się na wydatki związane z klimatem. Znaczna część funduszy polityki spójności będzie nadal kierowana na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z budżetem w wysokości 17,5 mld euro, złagodzi społeczne i gospodarcze koszty wynikające z przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, w tym poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków, które przyniosą liczne korzyści tworzenie lokalnych miejsc pracy, ograniczanie zanieczyszczenia i trwałe przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

 

https://inwestycje.pl/gospodarka/ke-proponuje-by-40-energii-wytwarzanej-w-ue-pochodzilo-z-oze-do-2030/

 

 

Cytat

 

Koszty produkcji energii potężnie wzrosną

 

Żeby nie dopuścić do zbyt gwałtownego wzrostu cen prądu, konieczne są ambitne cele rozwoju OZE. Na razie jednak polityka rządu nadal blokuje dynamiczny rozwój zielonej energii – twierdzą eksperci.
Polityka energetyczna państwa do 2040 r. wymaga zmian, bez tego czeka nas gwałtowny wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej, a tym samym także wzrost cen prądu. Co więcej, gdyby w rządowym scenariuszu dopuścić import energii na zasadach rynkowych, wzrósłby on gwałtownie – z 13 TWh w 2020 r. do 48 TWh w 2030 r. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Instrat. Autorzy analizy proponują też własny scenariusz zmian w polskiej energetyce, sprowadzający się do dwóch kwestii: mniej węgla i zdecydowanie więcej odnawialnych źródeł energii.

1568169,9.jpg

 

https://www.rp.pl/Energetyka/306299892-Koszty-produkcji-energii-poteznie-wzrosna.html

 

 

Cytat

Kolejny unijny cel w górę. Energii z OZE ma być znacznie więcej

 

Komisja Europejska zaproponowała podniesienie unijnego celu udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 roku z obecnie wymaganych prawnie 32 proc. do 40 proc. (tzw. cel OZE). Przyjęcie tej propozycji przez Parlament Europejski i Radę UE będzie oznaczało korekty w górę celów krajowych, w tym Polski.    Realizacja deklaracji złożonych dotychczas prowadziłaby do osiągnięcia  celu OZE na poziomie około 33 proc.

Przyjęty i przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” zawiera m.in. propozycję rewizji dyrektywy OZE, w tym wzrost celu OZE na 2030 rok do 40 proc. na poziomie UE.
- Propozycje zmian w dyrektywach OZE i efektywności energetycznej idą w kierunku zazieleniania ciepłownictwa i stopniowej eliminacji gazu z kogeneracji na rzecz OZE - mówi Maciej Burny, ENERXperience.
- Rewizja dyrektywy OZE w szczególności będzie miała oddziaływanie na technologie wykorzystujące biomasę i wodór - stwierdza Tobiasz Adamczewski, Forum Energii.

https://www.wnp.pl/energetyka/kolejny-unijny-cel-w-gore-energii-z-oze-ma-byc-znacznie-wiecej,483828.html

 

https://biznesalert.pl/unia-europejska-energetyka-udzial-oze-kadri-simson-fit-for-55/

 

 

 

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pakiet Fit for 55 przyjęty przez KE. Unia wrzuca wyższy bieg transformacji proklimatycznej

 

Komisja Europejska przyjęła w środę pakiet propozycji legislacyjnych mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

"Osiągnięcie tych redukcji emisji w następnej dekadzie ma kluczowe znaczenie dla Europy, która do 2050 r. stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu i urzeczywistni Europejski Zielony Ład" - czytamy w oświadczeniu KE.

"Dzisiejsze propozycje umożliwią niezbędne przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w następnej dekadzie. Zawierają one: zastosowanie handlu emisjami w nowych sektorach oraz zaostrzenie istniejącego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej; większą efektywność energetyczną; szybsze wprowadzenie niskoemisyjnych środków transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; środki zapobiegające ucieczce emisji; oraz narzędzia do ochrony i rozwoju naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla" - wylicza Komisja.

https://energetyka24.com/pakiet-fit-for-55-przyjety-przez-ke-unia-wrzuca-wyzszy-bieg-transformacji-proklimatycznej

 

 

Cytat

Zakaz aut spalinowych, nowy handel emisjami, ekopodatki - szczegóły Fit for 55 [ANALIZA]

 

Fit for 55 to pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, którego cel - zgodny z wcześniejszymi ustaleniami UE - zakłada redukcję unijnych emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 r. W skład pakietu wchodzi łącznie 13 wniosków ustawodawczych. Oto jego najważniejsze propozycje:

Zmiana systemu ETS

Pakiet przewiduje zmianę unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Ma on zostać Rozszerzony na nowe sektory i zaostrzony, jeśli chodzi o roczne współczynniki redukcji. Wzrosnąć mają koszty emisji dla ogrzewania, transportu, przemysłu. KE proponuje, by wygasić darmowe pozwolenia na emisję dla transportu lotniczego oraz uwzględnić w ramach ETS transport morski.

Dodatkowy system handlu emisjami ma zostać opracowany dla transportu drogowego i budownictwa. Nowe regulacje dotkną też sposób wydatkowania środków, jakie państwa członkowskie pozyskują na handlu emisjami. Według pakietu kraje UE powinny wydawać w całości dochody z handlu emisjami na transformację energetyczną. Z kolei dochody z nowego systemu (dla transportu i budownictwa) powinny iść na walkę z ubóstwem energetycznym, na potrzeby mikroprzedsiębiorców oraz użytkowników transportu.

Mechanizm CBAM

KE zaproponowała tzw. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), który nałoży cło na wybrane produkty pochodzące spoza Unii. Celem tego instrumentu jest podwójna ochrona unijnej gospodarki: z jednej strony chodzi o zrównoważenie konkurencyjności towarów produkowanych w krajach, które łagodniej podchodzą do rygorów środowiskowych. Z drugiej - CBAM ma zablokować możliwość unijnego przemysłu emisyjnego w poszukiwaniu tańszych miejsc produkcji.

Nowy transport drogowy

Rewolucja czeka też unijny transport drogowy. Unia chce wyższych standardów redukcji emisji dla samochodów, postulując cel zmniejszenia emisji aut o 55% w 2030 r. i 100% w 2035 r. w porównaniu do roku 2021. Żeby się to udało, od 2035 roku wszystkie samochody rejestrowane w UE mają być zeroemisyjne. Wspomóc ma to rozbudowa sieci ładowania (na autostradach ładowarka ma znajdować się co 60 km, stacja tankowania wodorem co 150 km).

Efektywność energetyczna

Nowe wytyczne w zakresie efektywności energetycznej dotkną sektora publicznego. Będzie on zobowiązany poddawać corocznie 3% swoich budynków renowacji pod kątem zwiększenia efektywności wykorzystywania energii.

Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery

Pakiet Fit for 55 przewiduje też zwiększenie wysiłków na rzecz wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Ma się to odbywać w sposób naturalny. Celem jest posadzenie 3 miliardów drzew w Europie do 2030 roku.

Wsparcie czystej energii, uderzenie w paliwa kopalne

W ramach nowelizacji dyrektywy RED do 2030 roku 40% unijnej energii pochodzić ma ze źródeł odnawialnych. Pakiet kierunkuje też zmiany podatkowe w taki sposób, by zachęcać do korzystania z zielonej energii i dociążać fiskalnie źródła kopalne.

Effort Sharing Regulation

Instrument ESR przewiduje wzmocnione cele redukcyjne dla każdego państwa członkowskiego w konkretnych sektorach (budownictwo, transport, rolnictwo, odpady, mały przemysł). Cele te mają być oparte na wskaźniku PKB per capita, powinny uwzględniać też punkt startowy każdego z państw członkowskich.

Walka z ubóstwem energetycznym

Jednym z celów pakietu jest też walka z ubóstwem energetycznym. Na ten cel pochodzić mają środki z nowego systemu handlu emisjami. Dodatkowym narzędziem ma tu być Social Climate Fund. Ten specjalny fundusz będzie dysponował budżetem ok. 73 mld euro.

 

https://www.energetyka24.com/zakaz-aut-spalinowych-nowy-handel-emisjami-ekopodatki-szczegoly-fit-for-55-analiza

 

 

Cytat

Wiśniewski: Fit for 55 to nie ekoterroryzm

 

Propozycja Komisji Europejskiej pakietu klimatycznego „Fit for 55” z 15 lipca jest konsekwencją przyjętego w grudniu 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaakceptowanego rok później przez wszystkie państwa UE (także Polskę) zwiększonego celu redukcji emisji o 55% (wobec wcześniejszego celu 40%) do 2030 roku. Jest także potwierdzeniem pełnej determinacji UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku (Polska jako jedyny członek UE oficjalnie tego celu nie poparła) – pisze Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Jak słusznie zauważa Instytut Jagielloński, najprawdopodobniej w najbliższych 2-3 latach nie będzie ważniejszego tematu na forum unijnym i polska debata publiczna powinna to odzwierciedlać. Różne podejście do celów klimatycznych (średnio i długookresowych) może wpłynąć na różne postrzeganie Fit-for-55 w UE i w Polsce. W szczególności w Polsce debata będzie gorąca (już jest, o czym dalej). Niestety cały wysiłek intelektualny może się sprowadzić do kombinowania jak skorzystać z funduszy UE na ochronę klimatu (efektywność energetyczną i OZE, ale już bez inwestowania w rozwój technologii cleantech, o co trudno bez perspektywy długookresowej) i do tego dalej spalać paliwa kopalne (importowane, w szczególności z Rosji, niestety).

Oś dyskusji została jasno wyartykułowana przez Przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, która zapowiedziała, że gospodarka oparta na paliwach kopalnych osiągnęła swoje granice i że przyszedł czas na zeroemisyjne OZE. Np. udział energii elektrycznej z OZE w 2030 roku na wynieść 65%, czyli tyle ile obecnie w Danii. Jasne postawienie sprawy będzie pożywką do ataku ze strony „tradycyjne” usposobionych energetyków (np. krajowy system energetyczny nie przyjmie więcej energii z OZE, nowe moce OZE nic nie dają itd.) i polityków, którzy zazwyczaj bez czytania i analizy tysięcy stron od razu będą wiedzieli, że pakiet np. spowoduje wzrost cen energii i biedę i jest efektem światowego spisku klimatycznego. Dalej już nie będzie o czym dyskutować poza sporem z wykreowanym wrogiem.

...

 

https://biznesalert.pl/fit-for-55-polska-strategia-energetyczna-ekoterroryzm-energetyka-klimat/

 

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ukończono budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

Konsorcjum firm eSoleo i PAK Serwis ukończyło montaż 155.000 modułów o łącznej mocy 70 MW na farmie fotowoltaicznej w Brudzewie w powiecie tureckim. To największa farma słoneczna w Polsce. ZE PAK już planuje rozbudowę farmy do mocy blisko 1 000 MW.

https://www.wnp.pl/energetyka/ukonczono-budowe-najwiekszej-farmy-fotowoltaicznej-w-polsce,487560.html

 

 

 

 

E8r3EjvXIAQi5Gn?format=jpg&name=medium

E8r3Ej9X0AIxdfk?format=jpg&name=medium

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
36 minut temu, Camis napisał:

w powiecie tureckim

?

Ale ekspansja za tego PiSu! 

  • Haha 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popiesci mocnym pradem, zeby jakis Seba nie probowal zniszczyc lub ukrasc chociaz?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Słowacja atomową potęgą. Będą mieli prawie bezemisyjną energetykę za dwa lata

Według dokumentów rządowych, Słowacja w 2023 roku będzie miała prawie bezemisyjną energetykę. Jest to głównie zasługa potężnego parku jednostek jądrowych.

Według prognoz przedstawionych w słowackim „Raporcie z wyników monitoringu dostaw energii elektrycznej za 2019 rok” w ciągu najbliższych dwóch lat Słowacja cieszyć się będzie praktycznie bezemisyjną energetyką. Za ok. 95% zapotrzebowania na elektryczność odpowiadać będą źródła bezemisyjne - energetyka jądrowa (ok. 70%) oraz OZE (ok. 25%).

Scenariusze przewidują, że Słowacy będą w stanie eksportować swoją energię elektryczną. Pozwolą na to niewielkie nadwyżki produkowane przy wykorzystaniu paliw kopalnych.

Tak głęboka dekarbonizacja możliwa była głównie dzięki rozbudowanej energetyce jądrowej. Atom już teraz odpowiada za pokrywanie ok. 50% słowackiego zapotrzebowania na elektryczność. Generacja energii z tego źródła wzrośnie dzięki dwóm nowym reaktorom (nr 3 i nr 4), które będą oddawane do użytku w elektrowni jądrowej Mochovce. 13 maja 2021 roku trzeci blok dostał zgodę słowackiego dozoru jądrowego na eksploatację. Czwarty blok ma zostać podłączony do systemu do 2023 roku.

https://www.energetyka24.com/slowacja-atomowa-potega-beda-mieli-prawie-bezemisyjna-energetyke-za-dwa-lata

 

 

hmx6dK7.png

 

U nas kiedy rusza pierwszy blok?, a tak zapomniałem nawet jeszcze nie ustalili na 100% gdzie ma stanąć. Kolejne 10 lat będą wybierać technologie z danego kraju.

Może do 2035 wystartuje budowa...

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, Camis napisał:

U nas kiedy rusza pierwszy blok?, a tak zapomniałem nawet jeszcze nie ustalili na 100% gdzie ma stanąć. Kolejne 10 lat będą wybierać technologie z danego kraju.

Może do 2035 wystartuje budowa...

Paaaanie u nas nie ma czasu na jakieś tam elektrownie, my teraz pałac Saski będziem odbudowywać! Naprawdę już dzisiaj sytuacja naszej energetyki jest mało przyjemna, ale przyszłość maluje nam się całkiem czarna. Niedawno wszedłem w dyskusję na yt wkurzony chociażby sytuacją związaną z Ostrołęką, szybko dostałem odpowiedź, że spokojnie, wszystko gra i przecież w końcu kiedyś elektrownię postawimy, przecież trzeba wybrać technologię i to wymaga czasu. Tempo tutaj mamy tak ślimacze, że MOŻE za 20 lat coś powstanie, to takie 50 na 50...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na stare reaktory kupowane z wyłączanych elektrowni Zachodu za pół ceny nowego. Zresztą kto ma wziąć odpowiedzialność za atomówkę - prezes czy rada nadzorcza, z których każde siedzi tam tylko dla kasy i z atomem ma wspólne tylko to, że pamięta Czarnobyl?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Camis napisał:

U nas kiedy rusza pierwszy blok?, a tak zapomniałem nawet jeszcze nie ustalili na 100% gdzie ma stanąć.

Jest tu na forum jeden użytkownik, który swego czasu wiedział gdzie ta elektrownia powstanie ale nie chciał powiedzieć ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A już zapowiedzieli że w 2022 ponownie wzrosną ceny energii o około 19 proc. dla gospodarstw domowych. 

 

Cytat

 

DGP: Ceny energii mogą wzrosnąć w 2022 roku o 10-15 procent

Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że spółki elektroenergetyczne w Polsce mogą zawnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen energii w 2022 roku o 20-30 procent, które przełożyłyby się na wzrost wartości rachunków o 10-15 procent.

– Z naszych nieoficjalnych informacji ze spółek wynika, że mogą one wnioskować o 20–30-proc. podniesienie stawki sprzedażowej – czytamy w tekście Julity Żylińskiej, która ustaliła także, że owe wnioski mają zostać złożone w listopadzie, a potem nastąpią negocjacje z URE, jak w zeszłym roku. – Zarządy firm energetycznych nie mogą nie złożyć wniosków o wyższe taryfy, bo byłaby to działalność na szkodę spółki – mówi rozmówca DGP.

 

https://biznesalert.pl/dgp-ceny-energii-moga-wzrosnac-w-2022-roku-o-10-15-procent/

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
44 minuty temu, Trepcia napisał:

Wiesz, tutaj nie chodzi o to aby cos zrobic tylko by robic. Jak zrobisz to kaska nie bedzie plynac do kieszeni :E

Jprdl opuszcze ten padol lez z mysla, ze w tym kraju nigdy nic sie nie da.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, Trepcia napisał:

To cytat z filmu Kler, co duchowny zbieral i zbieral na remont rynien ;-)

Aaa chyba, ze tak. Omijam polska kinematografie, bo ostatnie lata to glownie filmy o patoli dla patoli ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Piękne te cele UE.

Cytat

W sześćdziesięciu krajach świata planuje się budowę elektrowni węglowych o łącznej mocy 579 GW (gigawatów). To 29% mocy wszystkich istniejących obecnie elektrowni spalających węgiel. I ponad 100 razy więcej niż moc Bełchatowa – największej takiej elektrowni w Europie.
(...)
Najwięcej nowych mocy węglowych (226 GW) ma się pojawić w Chinach. 226 gigawatów to więcej niż wynosi moc wszystkich elektrowni węglowych w Unii Europejskiej. To także więcej niż pod koniec ubiegłego roku wynosiła moc wszystkich (oczywiście nie tylko węglowych) elektrowni w Niemczech.
Dalej w kolejności mamy m. in. Indie z planami budowy 91,5 GW, Turcję (34,4 GW), Wietnam (34 GW), Indonezję (29,4 GW), Bangladesz (22,9 GW), Japonię (13,1 GW), Republikę Południowej Afryki (12,7 GW), Filipiny (12 GW) i Egipt (8,6 GW).

Źródło

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, Paw79 napisał:

Piękne te cele UE.

Źródło

UE będzie zieloną wyspą z najdroższym prądem na świecie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czytałem czytałem. Może kiedyś będzie droższy. Na razie nie jest mimo, że jego cena podbija się różnymi ekologicznymi dodatkami. No i najważniejsze nawet jak zejdziemy w UE do zera absolutnego to niestety planecie to większej różnicy nie zrobi. Naturalnie próbować trzeba.

  • Like 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polska wyprodukowała rekordową ilość energii ze słońca

Po raz pierwszy w historii panele fotowoltaiczne wyprodukowały 10 proc. energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Stało się to podczas tak zwanego szczytu letniego w czerwcu i lipcu. Także Polska ma na tym polu powody do dumy. Znaleźliśmy się w gronie ośmiu państw, które pobiły rekordy produkcji energii ze słońca. Eksperci wskazują jednak, że to wciąż za mało, aby spełnić założenia emisji gazów cieplarnianych UE do 2030 roku.

Na koniec czerwca osiągnęliśmy w Polsce moc zainstalowaną 5,4 GW, a to oznacza, że już przekroczyliśmy wartość zakładaną w PEP2040 na lata 2025-2035! Jednocześnie, to wciąż ułamek możliwości, który mamy. Aby zrealizować nasz wkład w unijne cele klimatyczne i wypełnić lukę po zamykanych elektrowniach węglowych, w ciągu tej dekady musimy zwiększyć moc fotowoltaiki do 29 GW - komentuje Paweł Czyżak, analityk Instrat.

Na Węgrzech z kolei energia ze słońca po raz pierwszy wyprzedziła tę produkowaną z węgla. W tym kraju odnotowano wzrost z 3 proc. w 2018 roku do aż 12 proc. w 2021 roku. Co ważne, spadł także udział węgla w węgierskim miksie energetycznym - z 17 proc. w 2018 roku do 10 proc. tego lata.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polska-wyprodukowala-rekordowa-ilosc-energii-ze-slonca,nId,5428391?utm_source=wykop.pl&utm_medium=link-6237123&utm_campaign=wykop-poleca#crp_state=1

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, Klakier1984 napisał:

UE będzie zieloną wyspą z najdroższym prądem na świecie.

Najlepsze jest to, ze na szczeblach wladzy nie ma w ogole oporu przed tymi debilnymi pomyslami. Wynik tego bedzie jedyny, bedzie elita, ktora bedzie wozic dupska autami prywatnymi jumbojetami, a my mamy robic za miske ryzu i to juz bez miesa, bo mieso tez im przeszkadza.

  • Like 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Paliwa nie przypadkiem drożeją. Prywatny dupowóz ;) będzie dobrem luksusowym za kilkanaście lat.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Te 5l to w trasie czy mieście? :>
No i mam wrażenie, że postęp w efektywności spalania zdecydowanie wyhamował, bo 6-7l to już chyba była norma ponad dekadę temu. 3 dekady i tylko o połowę spalanie spadło? Chyba nie najlepiej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I pewnie jeszcze naładowana przez noc :>

Mnie od jakiegoś czasu zastanawia dlaczego nie próbuje się wykorzystać ciepła z silników spalinowych (elektrycznych też). Jest całkowicie marnowane, a przecież są sposoby na wykorzystanie, oprócz oczywistego ogrzewania zimą, to można także chłodzić (agregaty absorpcyjne), czy wytwarzać prąd (np. ogniwa Peltiera).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Silnik i tak musisz chłodzić.
Temperatura wydechu, katalizatorów itp. też nie może być zbyt wysoka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolejnych norm poza EURO 7 już raczej nie będzie, silniki spalinowe już są na wymarciu i nowych modeli nie będzie. 

Edytowane przez Camis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Elektryki też się grzeją.
No i nie zdziwiłbym się jakby zaczęły wchodzić normy na sprawność elektryków, a przynajmniej układów bateria - silnik. Na sprzęt RTV i AGD są kategorie, to czemu nie na samochody?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...