Tworzenie logów ze startującego Windows:   Ogólna diagnostyka:   > FRST   Diagnostyka typu rootkit:   > GMER   Tworzenie logów ze środowiska zewnętrznego:   > FRST